Masz pytania lub problem z obsługą wysyłek?

Napisz, zadzwoń lub zamów rozmowę

Obsługę zapewnia ITL Sp. z o.o. - administrator Menedżera wysyłek eBay

wróć

Przekształcenie i zmiana nazwy spółki

21-03-2022


Szanowni Państwo,


zawiadamiamy, że w dniu 17 marca 2022 r. spółka MARKUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została przekształcona w ITL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Zmiana formy prawnej została w tym dniu zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku przekształcenia zmianie uległa nazwa spółki, numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz adres. Pozostałe dane, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON pozostają bez zmian.


Po przekształceniu Spółka posiada następujące dane:


ITL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Władysława Łokietka 5/2, 70 – 256 Szczecin
KRS: 0000957762 , REGON: 360606229, NIP: 8581859862

 


Informujemy również, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, tym samym zmiana formy prawnej nie wpływa na relacje z klientami i kontrahentami. W szczególności Spółka pozostaje stroną obowiązujących umów bez konieczności podpisywania aneksów lub innych dokumentów.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla naszych klientów i kontrahentów wystarczające potwierdzenie zmian spowodowanych przekształceniem. Od dnia 18 marca 2022 r. wszystkie dokumenty księgowe, w tym faktury, rachunki i noty będą wystawiane z uwzględnieniem powyższych zmian. Jednocześnie uprzejmie prosimy naszych klientów i kontrahentów o uwzględnienie w swojej działalności zmiany nazwy Spółki, adresu i nr KRS, w szczególności w systemach księgowych i ewidencjach handlowych.
 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Mariusz ZawadzkiW celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.